NLKV Nieuws

Persbericht

Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen

Op 18 januari en 7 maart 2020 kwam het overlegorgaan “Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen” weer bijeen.

Gesproken is over de verplichting om alle fokdieren en kittens te chippen. Alle verenigingen die deze verplichting nog niet hebben opgenomen in hun reglement zullen deze conform eigen regels al dan niet gefaseerd  invoeren.

Een overzicht van het totaal aantal in 2019 uitgegeven stambomen per ras van alle participerende kattenverenigingen wordt verzameld.

Vanuit het Gezamenlijk overleg is een brief gezonden naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief is de minister verzocht om het overlegorgaan te beschouwen als het aanspreekpunt daar waar het gaat om de sector raskatten.

Alle kattenverenigingen zijn benaderd door Dier en Recht over kortsnuitige katten (de Pers en Exotic). Deze organisatie ziet graag richtlijnen betreffende de minimale snuitlengte van de kat. Vanuit het Gezamenlijk overleg is als reactie een brief gestuurd waarin is aangegeven dat de gezamenlijke Nederlandse kattenverenigingen hun verantwoordelijkheid reeds nemen door de bij hun aangesloten fokkers te ondersteunen bij een verantwoord en gezond fokbeleid. Op termijn volgt mogelijk een overleg met Dier en Recht.

Niet alle kattenverenigingen konden zich vinden in de werkwijze en/of correspondentie van het overlegorgaan. Het overlegorgaan gaat verder met de volgende verenigingen: Cats & Tulips, Felikat, Mundikat, Neocat, NKFV en NLKV.


Voor het NLKV clubkampioenschap zijn er nog alleen punten te behalen bij de NLKV.
Alleen voor leden van de NLKV.


Belangrijk bericht van het PVH    (Juni 2016)

Met het van kracht worden van het Besluit ‘Houders van dieren’ werd duidelijk, dat de positie van de hobby-dierhouder onder druk komt te staan vanwege de wijze waarop het begrip ‘bedrijfsmatigheid’ wordt ingevuld. Bij de formuleringen, zoals die op de website van de RvO worden gebruikt, kan in principe elke dierhouder als bedrijfsmatig worden aangemerkt. Hij wordt dan gedwongen bij de rechter aan te tonen dat er geen sprake is van bedrijfsmatige activiteiten, dat het enkel en alleen om een hobby gaat.

Om te voorkomen dat dierhouders onnodig in de problemen komen en om namens de hobby-dierhouders de juridische uitgangspunten te ordenen hebben we de Projectgroep Bedrijfsmatigheid ingesteld. Het verslag van dit overleg de ‘Startnotitie Bedrijfsmatigheid’ hebben we aan EZ voorgelegd.

Op 10 juni 2016 hebben we een brief ontvangen van het ministerie van EZ waaruit blijkt dat men onze suggesties met betrekking tot het meer helder formuleren van de criteria over het bedrijfsmatig houden van dieren niet wenst over te nemen. Het ministerie zegt begrip te hebben voor de wens van het PVH, maar men wenst op voorhand geen dierhouders uit te sluiten van een beoordeling of ze wel of niet onder het besluit houders van dieren vallen. De brancheorganisatie Dibevo die soortgelijke problemen voorzag als het PVH, heeft een soortgelijk antwoord gekregen. 

Startnotitie bedrijfsmatigheid.pdf


antwoord bedrijfsmatigheid.pdf

*********************************************************************************************************

Nieuws 17 december 2015......belangrijk voor fokker leden

Van het PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit) hebben we documentatie ontvangen welke
van belang is bij het onderwerp Bedrijfsmatigheid.
Dit is een brief: handhavingsambtenaar bij controles en een toelichting bij deze
brief handhavingsambtenaar bij controles.
Daarin worden de rechten en plichten besproken waar een fokker mee te maken krijgt
wanneer er een controle bezoek aan de Cattery plaats vind.
Klik hieronder op de link voor de brief en de toelichting.

brief handhavingsambtenaar bij controles

toelichting bij brief handhavingsambtenaar bij controles


Nieuws 4 november 2015

Het ontwerp van de nieuwe A4 formaat stamboom is goedgekeurd.
Een heel mooi ontwerp is door drukkerij Hart van Holland waar we al bijna 40 jaar klant zijn gemaakt
en we zijn er dan ook heel erg tevreden over. We hopen dat ook de leden er tevreden over zullen zijn.
Binnenkort gaan de stambomen gedrukt worden en kunnen ze in gebruik genomen gaan worden.

Op dit moment zal er een bijpassend ontwerp nog gemaakt worden voor het eigendomscertificaat.
Ook daarin verandert het formaat en bovendien hoeven ze na overdracht niet meer opgestuurd
te worden maar bij overdracht ingevuld en bij de stamboom gehouden worden.

Back to Top