Reglementen
Hier vindt u de reglementen van de NLKV


Klik hier voor het stamboekreglement


Klik hier voor de statuten


Huishoudelijk reglement


Showreglement2 NLKV 2019.pdf


Klik hier voor de privacy verklaring

Heeft u naar aanleiding van onze reglementen toch nog vragen, neem dan gerust contact
op met een van de bestuursleden.

Back to Top