WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE LANGHAARKATTEN VERENIGING


De Rasvereniging is er voor alle raskatten Langhaar, Halflanghaar en Kortharen.

De NLKV is opgericht op 18 november 1977
De NLKV is een vereniging die bereikbaar is en u snel antwoord op uw vragen geeft.
__________________

zaterdagmiddag 3 oktober 2020
Agenda Algemene Ledenvergadering NLKV


Hierbij roept het bestuur de leden op, onze jaarlijkse Ledenvergadering bij te wonen.

De Jaarlijkse Ledenvergadering wordt gehouden op:  3 oktober 2020

 in
Partycentrum De Lockhorst
Sportlaan 1
3364 AT Sliedrecht

Zaal open: 13.30 uur                     Aanvangstijd 14.00 uur

 Let op….iedereen die aanwezig wil zijn moet zich aanmelden op:
voorzitter@nlkv.nl

  Agenda ALV 2020                                                                  Pauze
1. Opening                                                                            6. Goedkeuring financiën en verslag 
2. Vaststelling en goedkeuring agenda                                    kascontrole commissie
3. Goedkeuring notulen ALV 15 juni 2019                            7. Kiezen kascontrole commissie
4 Verkiezing bestuursleden ***                                             8. Begroting en Planning
5.Gecombineerd jaarverslag secretaris                                9. Rondvraag
   stamboeksecretaris en penningmeester                           10.Sluiting                    

*** Toelichting punt 4 van de agenda:
Aftredend als bestuurslid (volgens rooster) is Algemeen bestuurslid Marco Smit.
Marco Smit stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich aanmelden
bij onze secretaris Koos Hooft. Uw schriftelijke reactie dient minimaal 7 dagen voor de
ledenvergadering te zijn ontvangen.

Alleen fokkerleden (dus leden met een bij de NLKV geregistreerde catterynaam) hebben
toegang tot de Algemene Ledenvergadering, eventuele toehoorders en/of abonnees na
aanvragen en toestemming van de voorzitter

Let op !!!
    Zonder aanmelding heeft u geen toegang !!                      

 ----------------------------------------------------------------
Show Eindhoven 11-10-2020

Het bestuur van de NLKV heeft helaas moeten besluiten om de show die gepland stond voor 11 oktober 2020 niet door te laten gaan. Vanwege de regels en beperkingen door het coronavirus. De 1,5 meter regel die ook na 1 september zal blijven valt niet te combineren met het geven van een kattenshow. Het was moeilijk dit besluit te moeten nemen maar het kan helaas niet anders.
De geplande show op 13 december 2020 blijft vooralsnog in beraad….


_____________________________
Bericht van het stamboeksecretariaat...
 
Als u een stamboomaanvraag hebt ingediend, controleer dan a.u.b. uw ‘Postvak IN’ van al uw e-mail adressen(!).

Ontvangt u – binnen een paar dagen - geen betalingsverzoek? Kijk dan ook even in uw map ‘Ongewenste e-mail’ want dan is het betalingsverzoek wellicht als SPAM daarin geplaatst.

 Met vriendelijke groet,

Tiny Vollemans - stamboeksecretariaat en ledenadministratie NLKVDe NLKV maakt deel uit van het gezamenlijk Overleg alle Verenigingen
waaraan alle verenigingen inclusief de FIFE deel aan neemt.Agenda

 
Volledige agenda

Back to Top